Nordre Follo Renseanlegg  ~  Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro  ~  Tlf: 64974450 (07:30 - 15)  ~  E-post: post@nfra.no 

 

 

- Kontakt oss
-Ansatte ved NFR
- Kart
- Litt historikk
- Flytskjema NFR
- Styret og representantskapet
- Logg inn

- Mekanisk rensetrinn
- Biologisk nitrogenfjerningstrinn
- Flotasjonsanlegg/fosforfjerning

- Fortykkeranlegg
- Septikanlegg
- UTB - slamhygieniseringsanlegg
- Råtnegass/gassanlegg
- Avvanningsanlegg

- Driftsrutiner
- Styre- og reguleringssystemer
- Skjermbasert overvåkning
- PLS - systemet
- Avviksrapportering/behandling
- Driftsanalyser/labarbeid
- Loggføring/journalføring
- Renseresultat Nitrogenanlegg

- Kjemiprosessfaget
- Fagopplæringsplan

- Arbeidstilsynet
- HMS ved NFR

 

-ØMM-lab
- Pura

 

Totalt antall besøkende:

website metrics