Avviksrapportering/behandling


Ved avvik som havarier eller spesielle forhold i anlegget brukes et system for rapportering og behandling. Operatøren rapporterer avviket på et eget skjema.
Saken blir så registrert i en database der den får påført frist for utbedring, ansvar for utbedring osv. En arbeidsordre blir så utferdiget til vedkommende som skal sørge for retting av avviket. Månedlig blir det tatt ut en rapport som viser status i alle sakene.