Slik ser det ene bildet av biotrinnet ut på pc'en på kontrollrommet vårt. Vi har også bilde av linje 1, som ser helt likt ut, bortsett fra forskjellige verdier, mengder og nivåer. Her kan vi lese av informasjon fra sensorer som sitter nede i vannet på begge linjene, blant annet oksygenmengde i de forskjellige reaktorene (1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7), lese av vannivået på linjene, sjekke hvor mye glykol som blir dosert og lignende.

 

Nesten hele dette bygget er fylt med vann og biomedie som bakteriene bor i...

 

Biomedie er ikke større enn en fingernegl, og vi har ca en milliard av dem fordelt på to linjer.

 

 

Biomedie og Q-tips i reaktoren.

Fallsikringen er laget av Bengt.

 

 

På toppen av nitrogenfjerningstrinnet. Lukker vi opp lukene kan vi se ned i reaktorene. Rørene som stikker opp fra gulvet går det luft igjennom, hovedsakelig for å justere oksygennivået i reaktorene med, men det hender at biomedie stuer seg sammen og da må vi blåse litt ekstra for at det skal løse seg opp igjen. Friksjonen gjør at rørene kan bli ganske varme.

I midten av hallen ser du en "prøvetakingsbu".

 

 

I "prøvetakningsbua" sitter det forskjellige prøvetakere; ammonium- og nitratmåler samt pH-målere på inn- og utløpet. Disse må rengjøres hver dag og sjekkes slik at vi kan være sikre på at de viser riktige verdier så vi får optimalisert driften av anlegget.

 

 

 

Også her kan vi lese av verdier fra de forskjellige sensorene samt kalibrere, lese i loggen til hver enkelt sensor og kvittere ut alarmer.

 

 

 

Driftsoperatøren kan styre driften av anlegget fra datamaskinen på kontrollrommet i nitrogenfjerningsbygget.