Slik ser bildet av flotasjonen ut på skjermen vår. Her kan vi se hvor mye PAC vi har igjen / doserer, sjekke pH'en i flokkuleringskamrene, se om skrapeverket går m.m.

 

 

 

Vi har to flotasjonsbassenger. Her ser du slammet som flyter på overflaten. Over slammet ser du skrapene som skraper på overflaten av bassenget og tar med seg slammet som flyter på toppen ned i en samlerenne og videre derfra går slammet enten til UTB-anlegget eller til fortykkeren.

 

 

 

Til venstre ser du utløpet, det vannet som er ferdig renset og som går ut i Bunnefjorden. Til høyre på bildet ser du slam som flyter på toppen av bassenget. Midt på bildet ser du samlerennen. Skruen du ser, skrur slammet bort fra samlerennen.