Velkommen til Nordre Follo Renseanlegg

Kontakt oss

Kontaktinfo: telef vakt: 97737544.

                       mail vakt: vakt@nfra.no

 

 

 

 

 

2020

Vi har for tiden problemer med telefonforbindelsen for

hovednummer 64 97 44 50

Om du ikke kommer igjennom på dette nummeret prøv vår vakttelefon med nummer: 97 73 75 44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2019

 

Eirik Buller har gjennomført læretiden i kjemiprosess-faget ved NFR

Stolte veiledere gratulerer vår eminente lærling med vel gjennomført fagprøve 13 til 17 september – med beste karakter!

Heldigvis fortsetter Eirik i stillingen som fagarbeider her. Vi ser fram til godt samarbeid i årene framover.

 

 

Sommer og høst 2019

 

Nytt renseanlegg for rensing av ammonium fra returstrømmer er bygget og under innkjøring.

Dette anlegget vil avlaste eksisterende nitrogenfjerningstrinn, som nærmer seg kapasitetsgrensa.

Spennende prosjekt! Teknologien kan du lese om her og her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2019

All ære til Bjørn Buller!

Tar fatt på tilværelsen som pensjonist i sommer.

 

Bjørn Buller trådte ut av stillingen som daglig leder i 2017, og har vært ansatt som seniorkonsulent og prosjektleder frem til han nå går av med pensjon.

 

I dag vet vi meget godt at styret ved NFR med Martin Huse i spissen, gjorde et klokt valg da de tilbød unge Buller stillingen som ny daglig leder i februar 1993.

Nøktern, sunn og fornuftig fokus på økonomi og administrasjon, prosjektgjennomføring og ledelse. En etter hvert meget bred kompetanse og et unikt nettverk i VA-bransjen, uvurderlig erfaring og lokalkunnskap er bare noen av hans kvaliteter. Opptatt av miljøaspektet, har vært med i Fagrådet for indre Oslofjord, samt. Pura’s støttespiller gjennom en årrekke.

Som arbeidskamerat og personalansvarlig, verdens beste! Streng når det trengs, men aldri et vondt ord eller personlig kritikk – alltid blid og hyggelig!

«NFR-familien» vil savne deg, Bjørn – stikk innom på en kaffe når som helst!...

 

Vi ønsker Bjørn alt godt med pensjonistlivet!

 

 

 

 

 

 

19:10.2018

Vedlikehold av luktfjerningsfiltre

Skaper lukt.

Denne uka skiftes filtermasse på et av våre

store filtre. Dette fører til utslipp av urenset

prosessavtrekk. Uke 43 skal alt være oppe og

gå igjen..

 

 

 

04.10.2018

Vi ønsker nye medarbeidere velkommen!

 

 Prosessingeniør Maria Dremé trådte inn

 i stillingen i august.

-Ingeniør elektro/automasjon Kim Andre Knudsen starter sin karriere ved NFR i desember.

 

Høsten 2018

Mange nye og spennende prosjekter foregår

hele tiden ved NFR.

Blant annet kan nevnes oppstart av bygging av

eget biologisk nitrogenrenseanlegg for returstrøm fra

Avvanningsmaskiner. Prosjektleder: Bjørn Buller.

 

Nytt utløpsarrangement ved resipient er under utredning. Eksisterende ledningssystem er i dårlig forfatning. Det er samtidig ønskelig at renset vann slippes ut på større dyp i bunnefjorden. Å tilføre dette oksygenrike vannet så langt ned i vannmassene gir en miljøgevinst. Prosjektleder: Bjørn Hånde

 

Ny gassfakkel leveres i løpet av høsten. Overgang til termofil utråtning har gitt en økning i produksjonen av biogass. Dette gjør det nødvendig med større faklingskapasitet. Prosjektleder: Maria Dremé

 

Økt tilførsel til NFR gjør det aktuelt å se på kapasitetsøkning. Det vurderes om nytt anlegg skal bygges, eller om eksisterende skal utvides. Både stoffbelastning og hydraulisk belastning nærmer seg maksgrensen. Prosjektleder: Bjørn Hånde.

 

Oppgradering av blåseluftsystemet i biotrinnet har foregått i høst, og nærmer seg slutten. Ny instrumentering. En ny blåseturbin samt. 2 overhalte gamle, gir oss god styring og beredskap.

 

 

August 2017

Ny daglig leder ved NFR. Vi ønsker Bjørn Muri Hånde velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.16

Nordre Follo renseanlegg er 50 år i 2016!

 

Les mer i vår nye flotte brosjyre

 

 

 

 

 

10.12.2015

<

 

Rekruttering.

Vannbransjen i Norge skriker etter fagkompetanse!

Norsk Vann er ute med nok en rekrutteringskampanje.

 

Ta en titt på disse sidene om du er under utdannelse, omskolering eller bare er nysgjerrig på klodens viktigste, sikreste og mest spennende bransje!

 

Les mer om vannbransjen, yrkesmulighetene og utdanningsvalgene!

 

http://jobbmedvann.no/

 

 

28.10.2015

Nytt biogasskraftverk åpnet.

IMG_2528

 

Nordre Follo renseanlegg er stolte av å ha bygget og satt i drift det aller første mikrogassturbin-kraftverket i Norge med turbiner fra Capstone.

 

Firmaet Adigo er leverandør av slike anlegg i Norge. Anlegget bruker overskudd fra biogassproduksjonen ved NFR til å produsere elektrisk kraft. Fra den varme eksosen produseres i tillegg varmt vann som gjenbrukes i oppvarmingsprosessen av innkommende kloakkslam. Vi regner med å produsere minst 600.000KWH per år i rein elektrisitet i dette anlegget. I tillegg kommer overskuddsvarme fra eksosen.

 

Det kommer detaljer rundt dette anlegget på egne sider etter hvert…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2015

Nordre Follo Renseanlegg gratulerer!

Elever fra Ski vant årets finale i Norsk

Juniorvannpris!

 

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2015

Spennende nye sider fra NORSK VANN lansert i dag

Jobbmedvann.no

Rekrutteringsoffensiv på gang!

Les mer HER

 

 

 

 

 

 

19.02.2015

- Slutt på

Sommerjobb

Forespørsler på sommerjobb 2015 begynner å dukke opp.

Vi må dessverre meddele at vi ikke lenger har midler til sommervikarer ved NFR.

 

Organisasjonen Norsk Vann har et eget system for formidling av sommerjobb for studenter.

 

Prøv lykken her: NorskVann

 

 

 

 

20.11.2013

-NFR har fått

Ny fakturaadresse

Nordre Follo Renseanlegg IKS

C/O Ås kommune økonomiavdelingen

Postboks 195

1431 Ås

 

E-post vedrørende faktura sendes til

regnskap@as.kommune.no

 

Leveringsadresse varelevering er fortsatt

Høyungsletta 19

1407 Vinterbro

 

 

 

 

26.04.2013

-NFR ferdig ombygget for denne gang...

Oppdatert flytskjema

Endelig er ombyggingen av renseanlegget ferdig. Anlegget kjører nå i fin og stabil drift.  Nytt, oppdatert flytskjema med kommentarer finner du  her.

 

 

 

 

10.10.2012

 

Oppdatert oversikt over medlemmer og varamedlemmer i styret og representantskapet finner du nå under "renseanlegget"

 

 

-Tar ansvar for rekruttering

Ny lærling ved NFR

Vi ønsker Elise Victoria velkommen som lærling. Elise har fullført kjemi-prosesslinja i Porsgrund, og er i jobb ved NFR fra 01.10.12

 

 

 

 

 

-Våronn og bruk av

Slam i jordbruket

Bla nedover på siden...

 

 

 

 

29.07.2012

Nytt slambehandlingsanlegg

Nytt slambehandlingsanlegg er så godt som ferdigstilt. Kun enkelte reserveløsninger gjenstår. Les mer om det nye anlegget her

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2012

Luktproblemer

Vi har nå utført  ombygging og utvidelse av biologiske luktfjerningsfilter. Nytt anlegg for fjerning av lukt fra pumpestasjon ÅS er montert, og virker tilfredsstillende. All råtnegass brennes nå i fyrkjeler eller gassfakkel. Utslipp av luktsterk h2s-gass er således bortimot eliminert.

 

 

 

 

 

 

08.02.2012

Luktproblemer

Ytterligere tiltak for å begrense luktutslipp fra NFRA vil bli utført etter påske. Eksisterende filtre vil bli utvidet, og det skal bygges et nytt biologisk luktfjerningsfilter.

 

Slam i jordbruket

Alltid aktuelt med nye avtakere!

Les mer om bruk av slam, og slammets egenskaper lenger ned på siden.

 

 

 

 

03.01.2012

Fikk ny jobb på VEAS

 

Vår WEBmaster, og eminente operatør Susanne har nå sluttet.

Vi ønsker henne lykke til i ny jobb hos VEAS, og lover å komme på besøk! ;-)

 

 

04.01.2012

Luktproblemer

I forbindelse med igangkjøring av nytt slamanlegg.

 

Ombygging av slambehandlingsdelen nærmer seg slutten. I forbindelse med innkjøring av råtnetårn fra mesofil til termofil drift, ble det produsert store mengder ikke brennbar råtnegass.

Gassen skapte store luktproblemer i området rundt renseanlegget i tiden før, og gjennom mye av Jula.

Råtnetankene nærmer seg nå stabil termofil drift, og vi har nå kontroll på utslippet.

 

 

 

Sommerjobb 2012? Vi trenger en sommervikar, gjerne fra uke 25 til og med uke 31. Må være over 18 år og ha førerkort. Send søknad på mail: post@nfra.no

 

 

 12.10.2011

-Høstonn og bruk av

Slam i jordbruket

 

Slam fra NFR er ikke kalkbehandlet, og egner seg dermed utmerket på lette jordarter som sand og leirjord. Slammet gir en bedring i jordstrukturen og forhindrer erosjon. Gir mindre pH-økning i disse jordartene, og dermed lettere tilgang til mikronæringsstoffer. Ikke kalkbehandlet slam beholder dessuten sitt innhold av nitrogen (ammonium).

 

Ferdig hygienisert, utråtnet, og stabilt slam, inneholder gode gjødselstoffer og egner seg utmerket som et alternativ/suplement til kunstgjødsel i jordbruket. Slammet vi produserer er gjenstand for streng kontroll, og leveres ikke ut til forbruker før vi etter analyser kan dokumentere slammets innhold av tungmetaller o.l. 

 

Godkjent slam transporteres kostnadsfritt ut til gårdbruker, og NFR betaler for spredning eller mellomlagring. Kontakt de lokale landbruksmyndighetene om du er interessert i slam som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

 

DETALJER OM SLAM SOM JORDFORBEDRING LESER DU

 MER OM HER

 

OG HER...

 

 

 

                                    

13.10.11

NFR har siden høsten 2010 vært igjennom en omfattende ombygging av slambehandlingsdelen. I tillegg til at råtnetankene legges om til termofil utråtning som erstatning for eksisterende UTB - hygieniseringsanlegg, skiftes avvanningsmaskiner ut. Gravitasjonsfortykkere erstattes av fortykkermaskiner, og store deler av SRO-anlegget skiftes ut. - en spennende og hektisk periode. Vi vil dessuten  med den nye prosessen  få bedre kontroll på de verste luktkildene.  Vi regner med at prosjektet skal være avsluttet i løpet av første halvår 2012.

 

 

 

02.12.2010

Vi gratulerer vår eminente lærling Susanne, med gjennomført fagprøve - "meget godt bestått"!

Trenger noen en operatør/prosesstekniker, er det bare og si ifra...

 

 

 

 

 

 

08.01.2010

 

Tørst på mer informasjon om vannindustrien i Norge? Ta en tur til Norsk Vann sine hjemmesider. Denne siden er spesielt interessant i forhold til rekrutering, udervisning, utdannelse. www.vannkunnskap.no

 

20.10.2009

Oppdatert oversikt over styre og representantskap NFR.

 

 

11.05.2009

Estimerte framtidige tilførsler av avløpsvann til Nordre Follo renseanlegg

Vi har nå lagt ut en oversikt som viser estimert framtidig belastning på anlegget fram mot år 2020, utarbeidet av Aquateam - Norsk vannteknologisk senter AS (ekstern side, åpnes i nytt vindu) for Nordre Follo renseanlegg.

Les mer  

 

07.05.2009

Last ned flytskjema over anlegget.

Finnes i menyen til venstre under kolonnen "Renseanlegget".

 

24.09.08

Til de ansatte (webmail)

Nå kan de ansatte logge seg inn og lese sin e-post via nfra.no. Link til innloggingssiden finnes under Renseanlegget (Logg inn).

 

18.09.08

Ny informasjon, historikkdelen oppdatert.

Nå kan du lese om styre og representantskapet ved NFR, mer info finner du under "Renseanlegget" i menyen til venstre. Historikkdelen er nå også oppdatert og gjort ferdig.

 

18.04.08

Nye oppdateringer og mer info

Nå har vi lagt ut mer informasjon under hvert enkelt emne, samt lagt ut bilder og tekst til de fleste av sidene.