Fortykkeranlegg

[Klikk her for å se bilder] (Åpnes i nytt vindu)

Prinsipp: Slam (med tørrstoffinnhold på mellom 0,5% og 2%) fra forsedimentering, septikmottak, bunnslam fra flotasjonsbasseng og flokkuleringskamre samles i slamblandebasseng 1 (SLB1) hvor det holdes homogent hva røreverk.

Fra SLB1 pumpes slam inn på fortykkermaskinen etter å ha blitt tilsatt polymer. Slammet fortykkes her til ca 8 %ts før det blandes med toppslam fra flotasjonsbasseng, og lagres i slamblandebasseng 2 (SLB2) hvor det holdes homogent vha røreverk.

Rejektvann (silvann) fra fortykkermaskiner fraktes tilbake til innløpet av anleggetHovedkomponenter i fortykkeranlegget:
2 stk. slamblandebasseng.
2 stk. røreverk med  tilhørende gir og motor.
2 stk. opplegg for pulslufting SLB1/2, med tilhørende PLS-styring.
2.stk nivåmålere, SLB1/2.
Rejektvannpumpe med tilhørende rørgater og ventiler.
2 stk. Frekvensstyrte eksenterskruepumper for transport av slam fra SLB1 til fortykkermaskiner.

2 stk. Frekvensstyrte eksenterskruepumper for transport av slam fra SLB2 til råtnetanker.
3 stk. Coriolismålere for kontroll av mengde og densitet inn på fortykkermaskiner, og mot råtnetårn.

 

Se flytskjema