IMG_0751.JPG

Fortykkermaskin. Tynt slam tilsatt koagulant (polymer) renner inn på silbåndet.

IMG_0753.JPG

I andre enden av maskinen renner ferdig silet, tykkere slam fra båndet og ned i slamlagertank.

 

 

 

IMG_0754.JPG

IBC-container med konsentrert polymeremulsjon. På veggen henger maskineri for uttynning av polymerkonsentratet til bruksløsning.

Fortynnes fra ca 40% og ned til 0,1%.