Her ser du de to fyrkjelene våre. Her måler vi blant annet CO2-innhold i gassen vi brenner.

 

Slik ser bildet av gassovervåkningen ut på hovedpc'en vår.

 

 

Gasslagertank, eller "gassklokka". Gassen kommer fra råtnetankene og blir lagret her før

den blir brent i den nye gassfakkelen vår.

 

 

 

 

Gassfakkel. Her blir den brennbare metangassen fra råtnetankene brent.

Gassfakkelen starter og stopper automatisk utfra nivået i "gassklokka".