Her ser dere inntaksrista vår. Her blir alt folk kaster i do (dopapir, bind, tamponger,

pølser, smokker etc) fanget opp så det ikke går videre i anlegget.

Dette kalles ristgods.

 

 

Under dekselet i inntaksrista. Ristgodset blir samlet opp, presset sammen, tørket og lagt

i en container. Dette blir så sendt til forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

 

Ferdig sammenpresset, tørket ristgodt klart til forbrenning.

Her kan du titte på flytskjemaet til Klemetsrudanlegget hvor ristgodset blir brent.

OBS! Siden kan ta litt tid å laste (PDF-fil)!