Loggføring/ Journalføring


Både for nitrogentrinnet og for resten av anlegget føres daglig loggbok over hendelser, havarier, endring i parametrering etc. Det føres i tillegg driftsjournal manuelt og EDB-basert. Driftsjournalen inneholder døgn og totalverdier, øyeblikksverdier, utregninger og resultater for en rekke komponenter og parametere. Analyseresultater føres på samme måte. Dataene lagres i regneark, tekstfiler og databaser.
En gang hver uke oversendes disse rapportene driftsassistansen og lager grunnlag for fortløpende vurderinger og til slutt årsrapport vedrørende driften av anlegget.