PLS-systemet


Det meste av anlegget er styrt av lokale PLS’er. Disse enhetene er knyttet til bitbusnettet via gateway’er. På den måten lastes verdier til PC via nettverket. Hver komponent knyttet til dette systemet har sin unike adresse