Mekanisk rensetrinn   Prinsipp

Prøvetaking og laboratoriearbeid


Egenkontroll, styring av anlegget og forståelse av prosessene krever omfattende prøvetaking og laboratoriearbeid. Operatørene bruker en stor del av arbeidsdagen til dette. Prosedyrer for arbeidet er beskrevet i operatørrutinene for post 1,2,3 eller i egne dokumenter. Det utarbeides ukentlig en oversikt over hvilke analyser som skal utføres, til hvilken tid.