Mekanisk rensetrinn   Prinsipp

Septikanlegg

[Klikk her for å se bilder] (Åpnes i nytt vindu)

Prinsipp:
Septikanlegget består av maskin for septikmottak, lagertanker for septikslam, blåsemaskin for lufting av lagertanker og diverse pneumatisk styrte ventiler. Slam fra septikmottaket doseres inn i fortykkere på natten da den øvrige belastningen er lavest. Mottaksmaskinen er et slags komplett mekanisk minirenseanlegg. Septikslammet pumpes inn gjennom en mengdemåler via et sandfang og inn i en lagertank. Derfra må slammet igjennom en trapperist med lysåpning 3 mm før det slippes viderer inn til 2 stk. slamlagertanker med volum på til sammen ca. 40 m³.
Slamlagertankene har dyser for tilsetting av blåseluft i bunnen, og pumpe for transport videre til fortykkere. Sand og ristgods behandles videre i en vaskepresse der oppløselig stoff separeres fra fibrene. Godset skrues så videre inn i et pressrør der det avvannes. Etter denne behandlingen har godset et tørrstoff på ca. 40% og det fraktes bort til destruering i forbrenningsanlegg.

Hovedkomponenter i septikanlegget:
Styringspanel operert av sjåfører med nøkkel.
Inntaksmaskin med tilhørende sandfang, trapperist, vaskeskrue med pressone for avvanning av ristgods og sandgods.
Operatørpanel for innstilling av driftsparametere.
2 stk. slampumper for innpumping av septikslam til fortykkere.
1 stk blåsemaskin med tilhørende pneumatisk styrte fordelingsventiler, for bunnlufting av lagertanker.
Nivåmåler i lagertank 1
Nivåmåler i lagertank 2.
Nivåmåler i mottakstrau.
Følere for overvåking av luker og deksler på maskinen. Stopper maskinen om de aktiveres.
On-line måler for overvåking av H2S-gass i området rundt maskinen.