Slik ser bildet av septikanlegget ut på pc'en vår.

 

Mottaksmaskin for eksternt slam.