Skjermbasert overvåkingn og driftsovervåking


Anlegget overvåkes, og delvis styres ved hjelp av skjermbasert sentral driftsovervåking. Anlegget består i et nettverk av noder (slaver) der masterkortet i nettverket henter informasjon via et bitbus-system. Masterkortet er PC’ens verktøy for kommunikasjon med nodene. Analoge og digitale verdier behandles i forskjellig programvare og vises til slutt i Prosessvisualiseringsprogrammet InTouch.
Telleverksverdier, verdier fra online-analysatorer og målere, behandles i programvare, og logges i databaser. Operatøren kan enkelt hente frem øyeblikksverdier og døgnverdier ut av databasene.
Prosessvisualiseringsprogrammet InTouch inneholder dessuten funksjoner for realtime og historisk trending av status eller drift for de fleste av anleggsdelene og hovedkomponentene.
Scriptfuksjoner i InTouch er i enkelte tilfeller med på styringa av prosessen der det kreves logiske sammenligninger eller avanserte matematiske regnestykker. Mye av prosessen kan startes og stoppes eller kjøres manuelt fra InTouch. Oppsett av driftsparametere settes i InTouch-bildene i mange tilfeller. Systemet er ikke fult utbygget og en del av parametreringen må fortsatt foregå lokalt ute i anlegget i operatørpaneler, touch-skjermer eller i ur og frekvensomformere. Det finnes dessuten en del komponenter som justeres mekanisk, for hånd.