Styret og representantskapet ved Nordre Follo Renseanlegg per 27.09.2017

 

Representantskap:

 

Oppegård kommune: Thomas Sjøvold (leder)

Personlig vara: Kjell G. Pettersen

 

Ski kommune: Tuva Moflag

Personlig vara: Camilla Edi Hille

 

 Ås kommune: Ola Nordal

Personlig vara: Jorun Nakken

 

 

Styret:

 

Ski:

- Hans Martin Larssen (leder)

Personlig vara: Martin Huse

- Gunvor Eldegard

Personlig vara: Synnøve Roald

 

Oppegård:

- Harald Vaadal

Personlig vara: Merete Bellingmo

- Anne-Beth Skrede

Personlig vara: Gaute Tangen

Ås

- Ole Fredrik Nordby

Personlig vara: Odd Vangen

 

De ansatte ved NFRs representant:

Synnøve Brænd

Personlig vara: Thomas Fillingsnes