Anlegg for termofil utråtning

[Klikk her for å se bilder] (Åpnes i nytt vindu)

 

UTB-anlegget er nå bygget ned, og erstattet av anlegg for termofil utråtning av slam. Vi oppnår den samme hygieniseringseffekten ved å kjøre råtnetankene med konstant  temperatur på over 55 grader.

Råtnetankene forsynes batchvis med slam fra fortykkingsanlegg. slammet oppholder seg i råtnetanken i minimum 2 timer. før det slippes ut til avvanningsanlegget. På veien varmeveksles dette slammet med nytt slam som er på vei inn i råtnetårnet.

Dette slammet er en blanding av mekanisk, kjemisk, biologisk slam.

Råtnetankene i termofil drift, gir en stor kapasitetsøkning i slambehandlingsdelen. Ett av punktene for å velge denne prosessen var at kapasiteten i UTB-anlegget for lengst var oppbrukt.

Termofil utråtning gir høyere utråtningsgrad og større gassproduksjon enn ved mesofil drift