Slik ser ett av bildene vi har over UTB-anlegget ut på hovedpc'en vår.

 

...og slik ser bildet av UTB-prosessen ut.

 

 

UTB utvendig. Det lille huset med garasjeport foran er inntakshuset vårt, hvor all kloakken kommer inn.

 

UTB innvendig. De store, grønne tankene bruker vi til å oppbevare glykol som vi bruker som karbonkilde på biotrinnet i.

 

Foran ser du varmeveksleren, som vi bruker til å forvarme opp slammet med, så det kan bli hygienisert. Bak ser du reaktoren. Slammet i reaktoren holder rundt 60 grader, dette for å drepe sykdomsfremkallende bakterier.

 

 

Styringstavla i UTB-anlegget. De røde og grønne lysene forteller oss om ventilene er åpne eller lukket. Disse kan vi også åpne/lukke manuelt hvis vi ønsker det, men da gjelder det å ha tunga rett i munnen. På flytskjemaet på tavla kan vi ved hjelp av de åpne ventilene og rørtegningene følge slammets gang gjennom anlegget. Her ser vi også hvor mye slam hver "beholder" inneholder. Vi kan også starte eller stoppe hele UTB-anlegget herfra dersom vi ønsker det.