Ansatte

Hjemmevakt rullerer mellom operatører, industrimekaniker og driftsleder. 

Ved behov for kontakt med vakthavende i helger eller utenom ordinær åpningstid (07:30 - 15:00) kan hjemmevakt nås på telefon 977 37 544

Bjørn M. Hånde
Daglig leder

Telefon: 64974451

bmh@nfra.no

Steinar Iversen
Driftsleder

Telefon: 64974454

steinar@nfra.no

Synnøve Brænd
Sekretær

Sentralbord: 64974450

synnove@nfra.no - post@nfra.no

Kim André Knudsen
Elektro/automasjon

Telefon: 64974455

kim@nfra.no

Maria Dremé
Prosessingeniør

Telefon: 64974455

maria@nfra.no

Arild Aarmo
Prosessoperatør
Roar Eilertsen
Industrimekaniker
Tillitsvalgt
Hans Haugland
Prosessoperatør
Øystein Juul
Prosessoperatør
Eirik Buller
Prosessoperatør
Susanne Iversen
Prosessoperatør
Verneombud

© NFRA IKS