Vi søker lærlinger!

VINTERBRO, 29. november 2021

Nordre Follo Renseanlegg IKS eies av Nordre Follo og Ås kommuner.

Hovedoppgaven er rensing av kommunenes avløpsvann. Prosessen omfatter mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. Egenproduksjon av elektrisitet fra metangass.

Eget renseanlegg for nitrogenfjerning i returstrømmer. Anlegget behandler i dag avløp fra ca. 50 000 personekvivalenter.

Nordre Follo renseanlegg står foran omfattende utvidelser de neste tiårene, og vi er allerede i gang med prosjektering av et nytt nitrogenrenseanlegg. Nytt anlegg dimensjoneres for å kunne takle belastningen i 2080, på 87 000 personekvivalenter.

Anlegget framstår allerede i dag som moderne, og med høy grad av automatisering. Både prosesstyring- og rapporteringssystemer er databasert.

Anlegget er underlagt akkreditert prøvetaking med utvidet prøvetakingsprogram.

 

Arbeidsplassene ved Nordre Follo Renseanlegg skal preges av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss.

 

Lærling i kjemiprosessfaget

Vil du jobbe med vann og være med på å ta vare på vår viktigste ressurs?

Som lærling i kjemiprosessfaget kan du bidra til at vi har rent vann og en velfungerende avløpsrensing.

Flere av våre medarbeidere går av med pensjon i løpet av de kommende årene. Vi er derfor i gang med å rekruttere neste generasjon med kjemiprosessoperatører.

Å bli en sikker, selvstendig og god operatør krever flere års erfaring i et så komplekst anlegg som Nordre Follo renseanlegg.

 

Operatører og lærlinger hos oss er med i en ordning med jobbrotasjon. Dette betyr at lærlingen får opplæring i alle delene av anlegget, som er med på å gi de ansatte en bred og unik spisskompetanse.

Etter endt utdannelse er det vanlig at prosessoperatøren deltar i en vaktordning.

 

Kvalifikasjoner:

- Bestått eksamen fra vg1 Teknologi- og industrifag, og vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag.

I spesielle tilfeller kan det vurderes utradisjonelt lærlingløp, hvor vg1 eller annen relevant utdannelse gir tilstrekkelig kvalifikasjon.

- Gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

- Vanlig erfaring med bruk av datamaskiner.

- Førerkort klasse B er avgjørende for deltakelse i vaktordningen, men ikke strengt nødvendig i læretiden.

 

Egenskaper:

- Du liker tanken på aktivt å være med på å gjøre en innsats for natur og miljø i arbeidsdagen din.

- Du er nøyaktig og strukturert, og leverer oppgaver til avtalt tid.

- Du tar egne initiativ og er selvstendig, men trives også med samarbeid og faste rutiner.

- Du er løsningsorientert og ser helheten.

- Har god teknisk innsikt.

 

Vi tilbyr:

- Interessante, varierte og utfordrende oppgaver.

- Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

- Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige og dyktige kolleger i alle aldersgrupper og begge kjønn.

- Konkurransedyktig lønn, fra første dag i læretiden. Deretter gradvis økning iht. tariff.

- Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Bedriftshelsetjeneste.

 

Arbeidssted:

Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro

 

Spørsmål om stillingen rettes til Steinar Iversen, driftsleder. Telefon: 924 54 860, e-post: steinar@nfra.no