top of page

Nordre Follo renseanlegg søker lærling i kjemiprosessfaget

Vil du jobbe med vann og være med på å ta vare på vår viktigste ressurs?

Som lærling i kjemiprosessfaget kan du bidra til at vi har rent vann og en velfungerende avløpsrensing.

Flere av våre medarbeidere går av med pensjon i løpet av de kommende årene. Vi er derfor i gang med å rekruttere neste generasjon med kjemiprosessoperatører.

En meningsfylt, variert og spennende arbeidsplass hos Nordre Follo renseanlegg: 

Nordre Follo renseanlegg IKS eies av Nordre Follo og Ås kommuner. Hovedoppgaven er rensing av eierkommunenes avløpsvann.

Prosessen omfatter mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. 

Egenproduksjon av elektrisitet fra metangass. Eget renseanlegg for nitrogenfjerning i returstrømmer. 

Anlegget behandler i dag avløpsvann fra 50.000 personekvivalenter.

Nordre Follo renseanlegg står foran omfattende utvidelser de neste tiårene, og er allerede i gang med prosjektering av nytt nitrogenfjerningsanlegg. Nytt anlegg dimensjoneres for å kunne takle belastningen i 2080 på 87.000 personekvivalenter. 

Anlegget fremstår allerede i dag som moderne og med høy grad av automatisering. 

Både prosesstyring og rapporteringssystemer er databasert. 

Anlegget er underlagt akkreditert prøvetaking med utvidet prøvetakingsprogram.

Prosessoperatører og lærlinger hos oss er med i en ordning med jobbrotasjon. Dette betyr at lærlingen får opplæring i alle delene av anlegget, som igjen er med på å gi de ansatte en bred og unik spisskompetanse.

Etter endt utdannelse er det vanlig at prosessoperatøren deltar i en vaktordning.

Arbeidsplassene ved Nordre Follo renseanlegg skal preges av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke lærlingplass hos oss.

 

Kvalifikasjoner:

- Bestått eksamen fra vg1 Teknologi- og industrifag, og vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag.

I spesielle tilfeller kan det vurderes utradisjonelt lærlingløp, hvor vg1 eller annen relevant utdannelse gir tilstrekkelig kvalifikasjon.

- Gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

- Vanlig erfaring med bruk av datamaskiner.

- Førerkort klasse B er avgjørende for deltakelse i vaktordningen, men ikke strengt nødvendig i læretiden.

 

Egenskaper:

- Du liker tanken på aktivt å være med på å gjøre en innsats for natur og miljø i arbeidsdagen din.

- Du er nøyaktig og strukturert, og leverer oppgaver til avtalt tid.

- Du tar egne initiativ og er selvstendig, men trives også med samarbeid og faste rutiner.

- Du er løsningsorientert og ser helheten.

- Har god teknisk innsikt.

 

Vi tilbyr:

- Interessante, varierte og utfordrende oppgaver.

- Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

- Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige og dyktige kolleger i alle aldersgrupper og begge kjønn.

- Konkurransedyktig lønn, fra første dag i læretiden. Deretter gradvis økning iht. tariff.

- Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.

- Bedriftshelsetjeneste.

 

Arbeidssted:

Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro

 

Spørsmål om stillingen rettes til Steinar Iversen, driftsleder. Telefon: 924 54 860, e-post: steinar@nfra.no

bottom of page