Septikmottak

Åpningstider mottak:

Hverdager 07:30 - 14:45

Mottaket er lokalisert i nordenden av anlegget og styres vha. kundens egen mobiltelefon.

 

Alle nye sjåfører skal henvende seg i administrasjonen for første gangs registrering.

Alle sjåfører skal motta informasjon og opplæring før levering kan skje.

Vi har ikke tømmestasjon for bobiler, campingvogner og lignende ved vårt anlegg.