top of page

Septikmottak

Åpningstider mottak:

Hverdager 07:30 - 14:45

Mottaket er lokalisert i nordenden av anlegget og styres vha. kundens egen mobiltelefon.

 

Alle nye sjåfører skal henvende seg i administrasjonen for første gangs registrering.

Alle sjåfører skal motta informasjon og opplæring før levering kan skje.

Vi har ikke tømmestasjon for bobiler, campingvogner og lignende ved vårt anlegg.

bottom of page