Nytt utslippssystem ved Sjødalstrand

19.jpg

24. november 2020

Nordre Follo renseanlegg IKS bygger nå nytt utslippssystem ved Sjødalstrand. 

Det nye systemet vil ha en kapasitet på mer enn 1000l/s

Les mer...

Restriksjoner i forbindelse med Covid-19

covid19l.jpg

16. mars 2020

For å bidra til å begrense smittespredning av koronaviruset, samt sikre en forsvarlig bemanning ved anlegget i tiden fremover, har Nordre Follo renseanlegg i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger innført restriksjoner for egne ansatte og besøkende.

I denne perioden opererer vi med redusert bemanning på renseanlegget.

Kun oppgaver i forbindelse med drift vil bli prioritert og ivaretatt.

Nordre Follo renseanlegg tar ikke imot besøkende utenfra.

Vi ber om at all kontakt med NFRA skjer via telefon eller epost

Anlegget er per i dag åpent for mottak av septik.

Kontakt oss

Besøksadresse:

Nordre Follo renseanlegg IKS

Høyungsletta 19

1407 Vinterbro

Sentralbord 64 97 44 50

Vakttelefon 977 37 544

Takk for din forespørsel.