Restriksjoner i forbindelse med Covid-19

16. mars 2020

For å bidra til å begrense smittespredning av koronaviruset, samt sikre en forsvarlig bemanning ved anlegget i tiden fremover, har Nordre Follo renseanlegg i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger innført restriksjoner for egne ansatte og besøkende.

I denne perioden opererer vi med redusert bemanning på renseanlegget.

Kun oppgaver i forbindelse med drift vil bli prioritert og ivaretatt.

Nordre Follo renseanlegg tar ikke imot besøkende utenfra.

Vi ber om at all kontakt med NFRA skjer via telefon eller epost

Anlegget er per i dag åpent for mottak av septik.

 

© NFRA IKS