top of page

Prosjekt: bygging av nytt utslippssystem på Sjødalstrand i indre Oslofjord

24. november 2020

I 2020 bygger Nordre Follo renseanlegg IKS nytt utslippssystem på Sjødalstrand i indre Oslofjord.
Det nye systemet vil ha en kapasitet på mer enn tusen liter per sekund, samtidig som utslippspunktet blir senket fra 50 til 139 meters dyp cirka 600 meter fra land.
 
Oksygenrikt, renset avløpsvann vil skape levedyktige forhold for fisk og sjødyr i de dypere delene av fjorden, og samtidig bidra til raskere utskifting bunnvannet.
 
Arbeidet utføres av Arne Rød & Co. Cowi er leid inn som rådgiver i prosjektet.
bottom of page